O nama...

O nama...

e-Data je poduzeće osnovano 2010. Nastavljamo s aktivnostima poduzeća 'Euro Data' d.o.o. čija je djelatnost razvoj pslovnih informacijskih sistema proširena na sisteme sigurnosti i zaštite imovine. Od početka nam je glavni cilj bio zadovoljiti sveukupne informatičke i sigurnosne potrebe korisnika. Naš primarni cilj je imati zadovoljnog korisnika, riješavamo njegove potrebe i čime omogućavamo njegovu efikasnost. To smo uspjeli jer smo korisnike stavili u prvi plan, pažljivo slušamo njihove zahtjeve i potrebe koje detaljno analiziramo i nudimo kvalitetna riješenja. Uz zacrtane ciljeve da je korisnik uvijek u prvom planu, koristimo najsuvremeniju tehnologiju. I sve to uz prihvatljivu cijenu.
O nama...

O nama...

e-Data je poduzeće osnovano 2010. Nastavljamo s aktivnostima poduzeća 'Euro Data' d.o.o. čija je djelatnost razvoj pslovnih informacijskih sistema proširena na sisteme sigurnosti i zaštite imovine. Od početka nam je glavni cilj bio zadovoljiti sveukupne informatičke i sigurnosne potrebe korisnika. Naš primarni cilj je imati zadovoljnog korisnika, riješavamo njegove potrebe i čime omogućavamo njegovu efikasnost. To smo uspjeli jer smo korisnike stavili u prvi plan, pažljivo slušamo njihove zahtjeve i potrebe koje detaljno analiziramo i nudimo kvalitetna riješenja. Uz zacrtane ciljeve da je korisnik uvijek u prvom planu, koristimo najsuvremeniju tehnologiju. I sve to uz prihvatljivu cijenu.
© web design by E-Data