ALARMI - česta pitanja
Kakav alarm odabrati ? Za odabir alarma utječe više elemenata. Konfiguracija objekta, pristupačnost, složenost zaštite, sistem dojave, planirana investicija. Da li mogu samostalno instalirati alarm ? Da svakako, alarmni kompleti predviđaju tzv. DIY (Do It Yourself - uradi sam). No napomenimo da svakako treba imati malo kućno-montažerskog iskustva i alata. Postavke na centralnoj jedinici se obavljaju slično postavkama mobitela ili slično... Ako se ne želite s tim zamarati, obratite nam se radi instalacije. Instalacija se posebno naplaćuje ovisno o tipu, broju dtektora i lokaciji kupca. Koji detektori su uključeni u kompletu ? Uz alarmnu centralnu jedinicu u kompletu dolaze dva daljinska, bežični detektor pokreta PIR, bežični detektor za vrata/prozor, i sirena sa bljeskalicom (plava ili crvena). Jedino samostalni Alarm-PIR ima sve u sebi integrirano (detektor pokreta PIR, sirenu i dva daljinska. Kakav je način dojave ? Alarmni sistemi ovisno o tipu imaju više načina dojave. Nazovu vas na odabrani broj mobitela ili telefona, te glasom obavjeste koja zona je uzrokovala alarm tj. koji detektor. Također je moguće odabrati da sistem pošalje SMS poruku o alarmu. Dakako kada se pojavi uzrok za aktiviranje alarma, uključuje se i sirena ili više njih sa bljeskalicom, koja je obično postavljena na vanjskoj strani objekta. Da li alarm radi i u slučaju nestanka struje? Svi alarmi i detektori su pored priključka na mrežno napajanje, s vlastitim punjivim (ili običnim) baterijama koje omogućavaju funkcioniranje u određenom trajanju i bez struje iz mreže. Koji detektori se još mogu koristiti? Pored detektora koji dolaze uz komplet, moguće je dokupiti dodatne detektore. Detektori pokreta; detektori vrata/prozor; detektori plina, dima, CO; detektori temperature... Da li u slučaju provale mogu uključiti slušanje zbivanja u stanu/kući... ? Da putem intercoma možete preko telefona ili mobitela imati ozvučenu situaciju, slušanje i pričanje koje će se provalniku ako nije odustao radi sirene, prenijeti iz zvučnika alarmne centrale.
Povratak Povratak Povratak
ALARMI - česta pitanja
Kakav alarm odabrati ? Za odabir alarma utječe više elemenata. Konfiguracija objekta, pristupačnost, složenost zaštite, sistem dojave, planirana investicija. Da li mogu samostalno instalirati alarm ? Da svakako, alarmni kompleti predviđaju tzv. DIY (Do It Yourself - uradi sam). No napomenimo da svakako treba imati malo kućno-montažerskog iskustva i alata. Postavke na centralnoj jedinici se obavljaju slično postavkama mobitela ili slično... Ako se ne želite s tim zamarati, obratite nam se radi instalacije. Instalacija se posebno naplaćuje ovisno o tipu, broju dtektora i lokaciji kupca. Koji detektori su uključeni u kompletu ? Uz alarmnu centralnu jedinicu u kompletu dolaze dva daljinska, bežični detektor pokreta PIR, bežični detektor za vrata/prozor, i sirena sa bljeskalicom (plava ili crvena). Jedino samostalni Alarm-PIR ima sve u sebi integrirano (detektor pokreta PIR, sirenu i dva daljinska. Kakav je način dojave ? Alarmni sistemi ovisno o tipu imaju više načina dojave. Nazovu vas na odabrani broj mobitela ili telefona, te glasom obavjeste koja zona je uzrokovala alarm tj. koji detektor. Također je moguće odabrati da sistem pošalje SMS poruku o alarmu. Dakako kada se pojavi uzrok za aktiviranje alarma, uključuje se i sirena ili više njih sa bljeskalicom, koja je obično postavljena na vanjskoj strani objekta. Da li alarm radi i u slučaju nestanka struje? Svi alarmi i detektori su pored priključka na mrežno napajanje, s vlastitim punjivim (ili običnim) baterijama koje omogućavaju funkcioniranje u određenom trajanju i bez struje iz mreže. Koji detektori se još mogu koristiti? Pored detektora koji dolaze uz komplet, moguće je dokupiti dodatne detektore. Detektori pokreta; detektori vrata/prozor; detektori plina, dima, CO; detektori temperature... Da li u slučaju provale mogu uključiti slušanje zbivanja u stanu/kući... ? Da putem intercoma možete preko telefona ili mobitela imati ozvučenu situaciju, slušanje i pričanje koje će se provalniku ako nije odustao radi sirene, prenijeti iz zvučnika alarmne centrale.
Povratak Povratak Povratak