Video nadzor - DVR snimači
...
...
...

4 kanalni analogni DVR

Omogućava priključenje do 4 analogne unutarnje ili vanjske kamere. Izlaz na BNC TV, VGA i HDMI. Podržava udaljeni pristup putem interneta (računala, smartphone: Android, IOS, Windows phone,..)    

8 kanalni analogni DVR

Omogućava priključenje do 8 analognih unutarnjih ili vanjskih kamera. Izlaz na BNC TV, VGA i HDMI. Podržava udaljeni pristup putem interneta (računala, smartphone: Android, IOS, Windows phone,..)

16 kanalni analogni DVR

Omogućava priključenje do 16 analognih unutarnjih ili vanjskih kamera. Izlaz na BNC TV, VGA i HDMI. Podržava udaljeni pristup putem interneta (računala, smartphone: Android, IOS, Windows phone,..)
...
...
...

24 kanalni analogni DVR

Omogućava priključenje do 24 analogne unutarnje ili vanjske kamere. Izlaz na BNC TV, VGA i HDMI. Podržava udaljeni pristup putem interneta (računala, smartphone: Android, IOS, Windows phone,..)    

32 kanalni analogni DVR

Omogućava priključenje do 32 analogne unutarnje ili vanjske kamere. Izlaz na BNC TV, VGA i HDMI Podržava udaljeni pristup putem interneta (računala, smartphone: Android, IOS, Windows phone,..)

4 kanalni digitalni HD AHD

Omogućava priključenje do 4 HD AHD; IP ili analogne unutarnje ili vanjske kamere. Podržava kamere 1.0M; 1.3M i 2.0M. Izlaz na BNC TV, VGA i HDMI Podržava udaljeni pristup putem interneta (računala, smartphone: Android, IOS, Windows phone,..)
...
...
...

8 kanalni digitalni HD AHD

Omogućava priključenje do 8 HD AHD; IP ili analogne unutarnje ili vanjske kamere. Podržava kamere 1.0M; 1.3M i 2.0M. Izlaz na BNC TV, VGA i HDMI. Podržava udaljeni pristup putem interneta (računala, smartphone: Android, IOS, Windows phone,..)    

16 kanalni digitalni HD AHD

Omogućava priključenje do 16 HD AHD; IP ili analogne unutarnje ili vanjske kamere. Podržava kamere 1.0M; 1.3M i 2.0M. Izlaz na BNC TV, VGA i HDMI. Podržava udaljeni pristup putem interneta (računala, smartphone: Android, IOS, Windows phone,..)

4 kanalni digitalni HD AHD s 7” monitorom

Omogućava priključenje do 4 HD AHD; IP ili analogne unutarnje ili vanjske kamere. Podržava kamere 1.0M; 1.3M i 2.0M. Izlaz na BNC TV, VGA i HDMI Podržava udaljeni pristup putem interneta (računala, smartphone: Android, IOS, Windows phone,..)
Analogni i digitalni video snimači

8 kanalni digitalni HD AHD s 7” monitorom

Omogućava priključenje do 4 HD AHD; IP ili analogne unutarnje ili vanjske kamere. Podržava kamere 1.0M; 1.3M i 2.0M. Izlaz na BNC TV, VGA i HDMI Podržava udaljeni pristup putem interneta (računala, smartphone: Android, IOS, Windows phone,..)
...
...
...
...

4 kanalni analogni DVR

Omogućava priključenje do 4 analogne unutarnje ili vanjske kamere. Izlaz na BNC TV, VGA i HDMI. Podržava udaljeni pristup putem interneta (računala, smartphone: Android, IOS, Windows phone,..)    

8 kanalni analogni DVR

Omogućava priključenje do 8 analognih unutarnjih ili vanjskih kamera. Izlaz na BNC TV, VGA i HDMI. Podržava udaljeni pristup putem interneta (računala, smartphone: Android, IOS, Windows phone,..)

16 kanalni analogni DVR

Omogućava priključenje do 16 analognih unutarnjih ili vanjskih kamera. Izlaz na BNC TV, VGA i HDMI. Podržava udaljeni pristup putem interneta (računala, smartphone: Android, IOS, Windows phone,..)
Made with Xara
© web design by E-Data
DVR - snimači
...
...
...

24 kanalni analogni DVR

Omogućava priključenje do 24 analogne unutarnje ili vanjske kamere. Izlaz na BNC TV, VGA i HDMI većih razmjera.

480,00 kn     (pdv uključen)

   

32 kanalni analogni DVR

Omogućava priključenje do 32 analogne unutarnje ili vanjske kamere. Izlaz na BNC TV, VGA i HDMI

850,00 kn     (pdv uključen)

4 kanalni digitalni HD AHD

Omogućava priključenje do 4 HD AHD; IP ili analogne unutarnje ili vanjske kamere. Podržava kamere 1.0M; 1.3M i 2.0M. Izlaz na BNC TV, VGA i HDMI Podržava udaljeni pristup putem interneta (računala, smartphone: Android, IOS, Windows phone,..)

960,00 kn     (pdv uključen)

...
...
...

8 kanalni digitalni HD AHD

Omogućava priključenje do 8 HD AHD; IP ili analogne unutarnje ili vanjske kamere. Podržava kamere 1.0M; 1.3M i 2.0M. Izlaz na BNC TV, VGA i HDMI. Podržava udaljeni pristup putem interneta (računala, smartphone: Android, IOS, Windows phone,..)

1300,00 kn     (pdv uključen)

   

16 kanalni digitalni HD AHD

Omogućava priključenje do 16 HD AHD; IP ili analogne unutarnje ili vanjske kamere. Podržava kamere 1.0M; 1.3M i 2.0M. Izlaz na BNC TV, VGA i HDMI. Podržava udaljeni pristup putem interneta (računala, smartphone: Android, IOS, Windows phone,..)

2690 kn     (pdv uključen)

4 kanalni digitalni HD AHD s

7” monitorom

Omogućava priključenje do 4 HD AHD; IP ili analogne unutarnje ili vanjske kamere. Podržava kamere 1.0M; 1.3M i 2.0M. Izlaz na BNC TV, VGA i HDMI Podržava udaljeni pristup putem interneta (računala, smartphone: Android, IOS, Windows phone,..)

1490 kn     (pdv uključen)

8 kanalni digitalni HD AHD s 7”

monitorom

Omogućava priključenje do 4 HD AHD; IP ili analogne unutarnje ili vanjske kamere. Podržava kamere 1.0M; 1.3M i 2.0M. Izlaz na BNC TV, VGA i HDMI Podržava udaljeni pristup putem interneta (računala, smartphone: Android, IOS, Windows phone,..)

1890 kn     (pdv uključen)